Autor : Rudolf Jašík
Název : Mrtví nezpívají
Vydáno : 1964